Vennootschapsbelasting

Is uw onderneming een rechtspersoon zoals een besloten of naamloze vennootschap dan is in de meeste gevallen de onderneming vennootschapsbelastingplichtig. U dient dan voor uw bedrijf jaarlijks een aangifte vennootschapsbelasting (vpb) in te dienen. Ook stichtingen of verenigingen dienen soms aangifte vennootschapsbelasting samen te stellen.

Uw bedrijf betaalt vennootschapsbelasting over de belastbare winst in een boekjaar. Deze winst kan nog verminderd worden indien uw onderneming verliezen uit voorgaande jaren kan verrekenen.

CCP Administratiekantoor kan voor u de aangifte vennootschapsbelasting verzorgen.

Contact